Home » Genealogie » Doopinschrijving van Lutera Johanna van Baaren (1807-1871)

Doopinschrijving van Lutera Johanna van Baaren (1807-1871)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Lutera Johanna van Baaren (1807-1871) weergegeven.1 Lutera Johanna werd op 16 augustus 1807 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 2 augustus 1807. Zij was een dochter van Cornelis van Baaren (±1765-1847) en Jantje van Meerten (±1774-1839). Als doopgetuige was Lutera Johanna van Baaren (?-?) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 79. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Lutera Johanna was mogelijk de moeder of zus van Cornelis.