Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jan van Amerongen (1707-?)

Doopinschrijving van Jan van Amerongen (1707-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jan van Amerongen (1707-?) weergegeven.1 Op 5 februari 1707 werd Jan gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Hij was een jonge soon van Alert Hendricks (?-?) en Aeltjen van Meerten (1671-?). Zij waren ledematen.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 93. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker: www.rarivierenland.nl.