Home » Genealogie » Doopinschrijving van Haesjen van Meerten (1704-?)

Doopinschrijving van Haesjen van Meerten (1704-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Haesjen (1704-?) weergegeven.1 Op 7 september 1704 werd Haesjen gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Hij was een jong dochter van Corn Jans van Homoet (?-?) en Willemken van Meerten (1667-?). Zij waren ledematen.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 87. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker: www.rarivierenland.nl.