Home » Genealogie » Doopinschrijving van Peter van Homoet (1708-?)

Doopinschrijving van Peter van Homoet (1708-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Peter van Homoet (1708-?) weergegeven.1 Op 22 juli 1708 werd Peter gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Hij was een jong soon van Corn Jans (?-?) en Willemken van Meerten (1667-?). Zij waren ledematen.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 94. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker: www.rarivierenland.nl.