Home » Genealogie » Doopinschrijving van Woutertje Timmer (1786-?)

Doopinschrijving van Woutertje Timmer (1786-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Woutertje Timmer (1786-?) weergegeven.1 Woutertje werd op 10 december 1786 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 2 december 1786. Zij was een dochter van Cornelis Timmer (1753-1811) en Jannigje van Meerten (±1759-1822). Als doopgetuige was Willemina Timmer aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 30. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Willemina is mogelijk een zus van Cornelis.