Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jacob van Haaren (1782-?)

Doopinschrijving van Jacob van Haaren (1782-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving weergegeven van Jacob van Haaren (1782-?).1 Jacob werd op 15 december 1782 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel. Hij is geboren op 10 december 1782. Zijn vader was Dirk van Haaren (±1754-1819) en zijn moeder was Jannetje2 van Meerten (?-?). Als doopgetuige was Anna van Hattum (?-?) aanwezig, Anna was de huisvrouw van Jacob van Meerten (?-?). Waarschijnlijk is Jacob van Haaren in de kinderjaren overleden omdat er in 1788 opnieuw een Jacob wordt geboren in dit gezin.

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 18. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Jantje(n) genoemd.