Home » Genealogie » Doopinschrijving van Elisabeth van Haaren (1780-1851)

Doopinschrijving van Elisabeth van Haaren (1780-1851)

Hierboven wordt de doopinschrijving weergegeven van Elisabeth van Haaren (1780-1851).1 Elisabeth werd op 30 november 1780 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel. Ze is geboren op 21 november 1780. Haar vader was Dirk van Haaren (±1754-1819) en zijn moeder was Janegtje2 van Meerten (?-?). Als doopgetuige was Joosje van Eck (±1749-1818) aanwezig, Joosje was de huisvrouw van Jan de Rooij (?-?).

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 14. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Jantje(n) of Jannetje genoemd.