Home » Genealogie » Doopinschrijving van Leonard Cornelis van Meerten (1776-1778)

Doopinschrijving van Leonard Cornelis van Meerten (1776-1778)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Leonard Cornelis van Meerten (1776-1778) weergegeven.1 Leonard Cornelis werd op 25 december 1776 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Lambertus van Meerten en Antonia Petronella van Steeland. Als doopgetuigen was het echtpaar de weleerwaarde heer Leonard van Meerten (predikant te Arkel) en vrouwe Cornelia Catharina Beusechum van der Linden aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 434. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Leonard was de broer van Lambertus.