Home » Genealogie » Doopinschrijving van Hillegonda van Meerten

Doopinschrijving van Hillegonda van Meerten

Hierboven wordt de doopinschrijving van Hillegonda van Meerten (1670-?) weergegeven. Hillegonda werd op 17 oktober 1670 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem.1 Zij was een dochter van Huibert van Meerten en Ariaantie2 Brouwer. Als doopgetuigen waren Jan (Huiberts) Brouwers3, Lambert (Everts) van Meerten4 en Lijsbet van Meerten5 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 492. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Dit moet Eva zijn.
  3. Hij was de schoonvader van Huibert en de vader van Eva.
  4. Hij was de vader van Huibert.
  5. Vermoedelijk de (jongere) zus van Huibert.