Home » Genealogie » Doopinschrijving van Eva van Meerten (1673-<1676)

Doopinschrijving van Eva van Meerten (1673-<1676)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Eva van Meerten (1673-?) weergegeven. Eva werd op 19 februari 1673 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem.1 Zij was een dochter van Huibert van Meerten. De naam van haar moeder wordt hier niet genoemd, maar dat was Eva Brouwer. Als doopgetuigen was Mensken (Huiberts) aanwezig.2 Waarschijnlijk is Eva jong overleden omdat er in 1676 in dit gezin opnieuw een ‘Eva’ wordt geboren.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 509. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Vermoedelijk was dit de zus van Eva.