Home » Genealogie » Doopinschrijving van Elisabeth Pompe (1669-1758)

Doopinschrijving van Elisabeth Pompe (1669-1758)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Elisabeth Pompe (1669-1758) weergegeven. Elisabeth werd op 30 oktober 1669 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem.1 Zij was een dochter van Maarten (Maartense) Pompe en Cornelia (Jans) van Beeren. Als doopgetuigen waren Ariaan Brouwer en Anneken (Wouters) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 485. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Of en hoe deze doopgetuigen verwant waren is mij (nog) niet bekend.