Home » Genealogie » Doopbewijs van Elizabeth van Meerten (1799-1890)

Doopbewijs van Elizabeth van Meerten (1799-1890)

Doopbewijs van Elizabeth van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Elizabeth van Meerten (1799-1890) weergegeven.1 Elizabeth werd gedoopt op 8 december 1799 en is geboren op 16 november 1799. Haar vader was Frederik van Meerten (1766-1845) en haar moeder was Luthera van de Peppel2 (1768-1830). Er wordt geen melding gemaakt van een doopgetuige. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Elizabeth op 10 mei 1826 te Utrecht in het huwelijk trad met Jacobus Petrus Bouhuijsen (±1800-?).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Lotje genoemd.