Home » Genealogie » Doopinschrijving van Dirck van Amerongen (1703-?)

Doopinschrijving van Dirck van Amerongen (1703-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Dirck van Amerongen (1703-?) weergegeven.1 Op 26 xbris (=december) 1703 werd Dirck gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Hij was een jonge soon van Alert Hendricks (?-?) en Aeltjen van Meerten (1671-?). Zij waren ledematen.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 85. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker: www.rarivierenland.nl.