Home » Genealogie » Doopinschrijving van Willemina van Meerten (1833-1843)

Doopinschrijving van Willemina van Meerten (1833-1843)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Willemina van Meerten (1833-1843) weergegeven.1 Willemina werd op 9 maart 1833 geboren en is op 14 april 1833 gedoopt. Zij was een dochter van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Maartje2 Verwoert (1797-1845).3

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 2-8 Doopboeken, 1822-1939, 2 Fragmentarisch, 1825-1896, Folio 30. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Ook wel Marritje genoemd.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.