Home » Genealogie » Doopinschrijving van Lambertus van Meerten (1675-1750)

Doopinschrijving van Lambertus van Meerten (1675-1750)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Lambertus van Meerten (1675-1750) weergegeven. Lambertus werd op 7 april 1675 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem.1 Hij was een zoon van Huibert van Meerten en Eva van Meerten2. Als doopgetuigen waren Lijsbeth van Meerten3, Cornelia van Meerten4 en Arnoldus van den Burggraaf5 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 524. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Met haar eigen naam heette zij Brouwer.
  3. Dit was de jongere zus van Huibert.
  4. Dit was eveneens een jongere zus van Huibert.
  5. Vermoedelijk was hij de neef van Huibert.