Home » Genealogie » Doopinschrijving van Elisabeth Noordthoorn

Doopinschrijving van Elisabeth Noordthoorn

Hierboven wordt de doopinschrijving van Elisabeth Noordthoorn (1692-?) weergegeven.1 Elisabeth werd op 11 maart 1692 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Adriaan Noorthoorn en Aplonia Vermeerte. Als doopgetuigen waren Willem Vermeerte2 en Jacomijna van Steenwinckel3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 639. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Hij was de broer van Apollonia.
  3. Zij was de halfzus van Apollonia.