Home » Genealogie » Doopinschrijving van Elisabeth van Meerten (1692-?)

Doopinschrijving van Elisabeth van Meerten (1692-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Elisabeth van Meerten (1692-?) weergegeven.1 Elisabeth werd op 18 maart 1692 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Willem Vermeerten en Margritie Holthuijsen. Als doopgetuigen was het echtpaar Adriaan Noorthoorn en Aplonia Vermeerten2 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 639. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Dit was zwager en zus van het doopechtpaar.