Home » Genealogie » Doopinschrijving van Henrica van Meerten (1691-?)

Doopinschrijving van Henrica van Meerten (1691-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Henrica van Meerten (1691-?) weergegeven.1 Henrica werd op 23 februari 1691 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Johan Vermeerten en Maria Brouwers. Als doopgetuigen waren Cornelis Brouwers en zijn huisvrouw2 en Maria ’t Hooft, de huijsvrouw van Martinus Brouwers3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 632. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Hij was de broer van Maria.
  3. Zij was de schoonzus Maria.