Home » Genealogie » Doopinschrijving van Antonie Vonk (1791-1873)

Doopinschrijving van Antonie Vonk (1791-1873)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Antonie Vonk (1791-1873) weergegeven.1 Antonie werd op 3 juli 1791 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 27 juni 1791. Hij was een zoon van Herme (of Harmannus) Vonk (1760-1835) en Maria van Meerten (?-?). Als doopgetuige was Cornelia Vonk (1773-1817), weduwe van Dirk Tap (1770-?) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 40. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Cornelia was het zusje van Antonie.