Home » Genealogie » Doopinschrijving van Adriaen van Homoet (1701-?)

Doopinschrijving van Adriaen van Homoet (1701-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Adriaen van Homoet (1701-?) weergegeven.1 Op 6 xbris (=december) 1701 werd Adriaen gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Hij was een jongen soon van Corn van Homoet (?-?) en Willemken Adriaens (1667-?). Zij waren ledematen.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 80. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker: www.rarivierenland.nl.