Home » Genealogie » Doopinschrijving van Dionijsia Catharina van Bleijswijk (1767-1831)

Doopinschrijving van Dionijsia Catharina van Bleijswijk (1767-1831)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Dionijsia Catharina van Bleijswijk (1767-1831) weergegeven.1 Dionisia Catharina werd op 24 april 1767 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Mr. Abraham van Bleijswijk, vrijheer van Ecthen en Meeuwen, Heer van Babyloniënbroek, Raad in de vroedschap en secretaris van de Stad Gorinchem, en vrouwe Cecilia Geertruij Hagoort. Als doopgetuigen waren aanwezig: (1) Dionisia Catharina van Bleijswijk, weduwe van wijlen de Heer Mr. Franc van der Burch in leven Heer van Spieringshoek, Raad en schepen etc. van de Stad Delft, (2) Mr. Abraham van Schuijlenburch, schout van Vrijenlan, Hof van Delft, Hoog en Wout, Harnas, Regent van het oude en Nieuwe Gasthuijs etc. te Delft, (3) Mr. Adriaan Hagoort, Raad in de Vroedschap der Stad Gorinchem, en (4) zijn huisvrouw vrouwe Anna Maria van Schuijlenburch.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 379. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.