Home » Genealogie » Doopinschrijving van Huijbert Lambertus van Meerten (1765-1769)

Doopinschrijving van Huijbert Lambertus van Meerten (1765-1769)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Huijbert Lambertus van Meerten (1765-1769) weergegeven.1 Huijbert Lambertus werd op 22 december 1765 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Martinus Adrianus van Meerten en Adriana Maria van Toulon. Als doopgetuigen was het echtpaar Leonard van Meerten (predikant te Arkel) en zijn huisvrouw Cornelia Catharina Beusechum van der Linden aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 372. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Leonard was de broer van Martinus Adrianus.