Home » Genealogie » Doopinschrijving van Cornelis van Meerten (1815-1906)

Doopinschrijving van Cornelis van Meerten (1815-1906)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Cornelis van Meerten (1815-1906) weergegeven.1 Hij werd gedoopt op 19 februari 1815 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente van Zoelen. Cornelis was een zoon van Teunis van Meerten (1785-1848) en Aaltje van Westreenen (±1790-1875). Hij was geboren op 8 december 1813. Aaltje van Meerten (1787-1821)2 en de vader waren getuigen.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Zoelen, Doopboek, 1772-1812, Arnhem RBS 1862. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. Het Gelderse boek gaat echter niet verder dan 1812. Beter is daarom de versie die verkrijgbaar is via het Regionaal Archief Rivierenland: www.rariverenland.nl.
  2. Aaltje is het zusje van Teunis.