Home » Genealogie » Doopinschrijving van Cornelia Petronella van Meerten (1760-1844)

Doopinschrijving van Cornelia Petronella van Meerten (1760-1844)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Cornelia Petronella van Meerten (1760-1844) weergegeven.1 Cornelia Petronella werd op 10 oktober 1760 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Lambertus (Huijbertszn.) van Meerten en Antonia Petronella van Steelant. Als doopgetuigen waren de weledel gestrenge Heer Simon van Steeland (Raad in de Vroedschap en Oudschepen van de stad Gorinchem) en vrouwe Magdalena Cornelia van Steelant, huisvrouw van de weledele heer Mr. Pieter Coel (Advocaat voor den Edele Hove van Justitie), representerende de edele heer Pieter van Steelant, aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 337. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.