Home » Genealogie » Doopinschrijving van Maria Elisabeth van Meerten (1763-1831)

Doopinschrijving van Maria Elisabeth van Meerten (1763-1831)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Maria Elisabeth van Meerten (1763-1831) weergegeven.1 Maria Elisabeth werd op 27 maart 1763 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Lambertus van Meerten (oud scheepen) en Antonia Petronella van Steelant. Als doopgetuigen was het echtpaar Leonardus van Meerten (predikant te Arkel) en zijn echtgenoot Cornelia Catharina Beusechum van der Linden aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 357. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Leonard was de broer van Lambertus.