Home » Genealogie » Doopinschrijving van Huibert Elisa van Meerten (1758-1827)

Doopinschrijving van Huibert Elisa van Meerten (1758-1827)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Huibert Elisa van Meerten (1758-1827) weergegeven.1 Huibert Elisa werd op 15 oktober 1758 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij is geboren op 11 oktober 1758. Hij was een zoon van Lambertus van Meerten (Huibertszn.) en Antonia Petronella van Stelandt. Zijn meter was Elisabeth Pompe, weduwe van Lambertus van Meerten. Zij werd gepresenteerd door haar dochter Eva van Meerten. Als doopgetuigen was het echtpaar Leonard van Meerten (predikant te Arkel) en zijn weledelgeboren huisvrouw Barbara van Toulon aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 325. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Leonard was de broer van Lambertus.