Home » Genealogie » Doopinschrijving van Cornelius van Leeuwen (1768-?)

Doopinschrijving van Cornelius van Leeuwen (1768-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Cornelius van Leeuwen (1768-?) weergegeven.1 Cornelius werd op 30 september 1768 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Johannes Oosterlingh van Leeuwen en Johanna Elizabeth van Meerten. Als doopgetuigen waren Cornelius van Leeuwen en Neeltje Lugten aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 387. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Zij waren resp. de broer en schoonzus van Johannes Oosterling.