Home » Genealogie » Doopinschrijving van Arien van Amerongen (1699-?)

Doopinschrijving van Arien van Amerongen (1699-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Arien van Amerongen (1699-?) weergegeven.1 Op 5 maart 1699 werd Arien gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Hij was een jonge soon van Alert Hendricss (?-?) en Aeltjen van Meerten (1671-?). Zij zijn ledematen.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 74. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker: www.rarivierenland.nl.