Home » Genealogie » Doopinschrijving van Anneken van Homoet (1697-?)

Doopinschrijving van Anneken van Homoet (1697-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Anneken van Homoet (1697-?) weergegeven.1 Op 14 xbris (=december) 1697 werd Anneken gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Zij was een dochter van Cornelis Jans van Homoet (?-?) en Willemken van Meerten (1667-?). Zij zijn ledematen.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 72. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker: www.rarivierenland.nl.