Home » Genealogie » Doopinschrijving van Eva van Meerten (1702-?)

Doopinschrijving van Eva van Meerten (1702-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Eva van Meerten (1702-?) weergegeven.1 Eva werd op 15 januari 1702 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Lambert Vermeerten en Elisabeth Pompe. Als doopgetuigen waren Eva Bruinsen2 en Johan van Meerten3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 706. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Of en hoe zij verwant is aan de dopeling is mij (nog) niet bekend.
  3. Hij was waarschijnlijk een oom van Lambert, maar het zou ook zijn (jongere) broer kunnen zijn.