Home » Genealogie » Doopinschrijving van Aletta van Meerten (1796-?)

Doopinschrijving van Aletta van Meerten (1796-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Aletta van Meerten (1796-?) weergegeven.1 Zij werd gedoopt op 20 november 1796 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente van Zoelen. Aletta was een dochter van Cornelis van Meerten (±1755-1819) en Aletta van Elst (±1753-1828). Zij was geboren op 15 november 1796. Getuige was Cornelis, de vader van de dopeling.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Zoelen, Doopboek, 1772-1812, Arnhem RBS 1862, p. 72. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. Een mooiere versie is verkrijgbaar via het Regionaal Archief Rivierenland: www.rariverenland.nl.