Home » Genealogie » Doopinschrijving van Neeltje Hendrika van Meerten (1813-1858)

Doopinschrijving van Neeltje Hendrika van Meerten (1813-1858)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Neeltje Hendrika van Meerten (1813-1858) weergegeven.1 Zij werd gedoopt op 19 september 1813 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente van Zoelen. Neeltje Hendrika was een dochter van Frederik van Meerten (1782-?) en Johanna Storm (±1786-1841). Zij was geboren op 9 juli 1813. De ouders waren getuigen.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Zoelen, Doopboek, 1772-1812, Arnhem RBS 1862. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. Het Gelderse boek gaat echter niet verder dan 1812. Beter is daarom de versie die verkrijgbaar is via het Regionaal Archief Rivierenland: www.rariverenland.nl.