Home » Genealogie » Doopinschrijving van Willem van Meerten (1792-?)

Doopinschrijving van Willem van Meerten (1792-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Willem van Meerten (1792-?) weergegeven.1 Hij werd gedoopt op 29 april 1792 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente van Zoelen. Willem was een zoon van Cornelis van Meerten (±1755-1819) en Aletta van Elst (±1753-1828). Hij was geboren op 27 april 1792. Getuige was Cornelis, de vader van de dopeling.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Zoelen, Doopboek, 1772-1812, Arnhem RBS 1862, p. 59. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. Een mooiere versie is verkrijgbaar via het Regionaal Archief Rivierenland: www.rariverenland.nl.