Home » Genealogie » Doopinschrijving van Albert van Gelder (1738-?)

Doopinschrijving van Albert van Gelder (1738-?)

De doopinschrijving van Albert van Gelder (1738-?) zoals weergegeven in het Doop-, Trouw- en Lidmatenboek van Randwijk.

Hierboven wordt de doopinschrijving van Albert van Gelder (1738-?) weergegeven.1 Hij werd samen met zijn tweelingbroer Joannes2 gedoopt op 4 april 1738 ten overstaan van de dominee. Zijn vader was Evert van Gelder (?-?) en zijn moeder was Joanna van Meerten (?-?)3. Hoogstwaarschijnlijk is Albert voor 1740 overleden, omdat er dan opnieuw een kind van dit gezin wordt gedoopt met de naam Albert.4

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief in Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Randwijk Doop, 1666-1752, Trouwen 1666-1751, Lidmaten 1665-1751, DTB 955, blz. 59. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zie voor zijn doopinschrijving hier: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-joannes-van-gelder-1738/.
  3. Elders ook wel Johanna van Meerten genoemd.
  4. De doopinschrijving van deze Albert is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-albert-van-gelder-1740/.