Home » Genealogie » Doopinschrijving van Hendrik van Baaren (1798-1864)

Doopinschrijving van Hendrik van Baaren (1798-1864)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Hendrik van Baaren (1798-1864) weergegeven.1 Hendrik werd op 7 oktober 1798 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 24 september 1798. Hij was een zoon van Cornelis van Baaren (±1765-1834) en Jantje van Meerten (±1774-1839). Als doopgetuige was Antje van Meerten (1780-1857) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 53. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Vermoedelijk gaat het hier om Anna Willemina van Meerten de zus van Jantje.