Home » Genealogie » Overlijdensakte van Samuël van Meerten (1836-1895)

Overlijdensakte van Samuël van Meerten (1836-1895)

Overlijdensakte van Samuël van Meerten (1836-1895) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Bedum.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Samuël van Meerten (1836-1895) weergegeven.1 Op 19 december 1895 verscheen Jacob Ploegh (1841-1928) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Bedum om aangifte te doen van het overlijden van Samuël. Jacob was vier en vijftig jaar oud, commissionairs van beroep en woonachtig te Onderdendam. Hij deed de aangifte samen met Freerk de Boer (1870-?), vijf en twintig jaar oud, klerk van beroep en woonachtig te Onderdendam. Zij verklaarden dat Samuël op 18 december 1895 om twaalf uur in de middag in de leeftijd van negen en vijftig jaar is overleden. Hij was notaris van beroep, geboren te Oud-Beijerland en woonachtig te Onderdendam. Samuël was een zoon van wijlen de echtelieden Dirk Karel van Meerten (1804-1886) en Johanna Elisabeth la Lau2 (1809-1884). Hij was de echtgenoot van Biefkelina Clasina Oldenbandringh (1852-1916), zonder beroep en woonachtig te Onderdendam.3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Bedum, overlijdensakten, 1895, aktenummer 80. Te raadplegen via de website ‘Alle Groningers’: www.allegroningers.nl.
  2. Hier geschreven als ‘le Au’.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-samuel-van-meerten-1836-1895-en-biefkelina-clasina-oldenbandringh-1852-1916/.