Home » Genealogie » Doopbewijs van Maria van Meerten (1793-1818)

Doopbewijs van Maria van Meerten (1793-1818)

Doopbewijs van Maria van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Maria van Meerten (1793-1818) weergegeven.1 Zij werd gedoopt op 12 mei 1793 en is geboren op 4 mei 1793. Haar vader was Hendrik van Meerten (1749-1833) en haar moeder was Neeltje van de Graaf (±1760-1818). Doopgetuige was Maria van Meerten.2

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het is niet duidelijk wie deze Maria was en hoe zij verwant was aan de doopouders. Vermoedelijk is zij een zus van Hendrik.