Home » Genealogie » Doopbewijs van Willem van Brenk (1783-1830)

Doopbewijs van Willem van Brenk (1783-1830)

Doopbewijs van Willem van Brenk in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Willem van Brenk (1783-1830) weergegeven.1 Willem werd gedoopt op 15 juni 1783 en is geboren op 12 juni 1783. Zijn vader was Gijsbert van Brenk (±1745-1804) en zijn moeder was Catrina van Meerten2 (1747-1837). Als doopgetuige was Willemijntje van Meerten (±1757-?) aanwezig.3 Uit de genealogische gegevens blijkt dat Willem op 5 december 1828 te Lienden in het huwelijk trad met Willemina Weeber (1803-1846).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Trijneke genoemd.
  3. Willemijntje was het zusje van Catrina.