Home » Genealogie » Doopbewijs van Steven van Heteren (1790-1870)

Doopbewijs van Steven van Heteren (1790-1870)

Doopbewijs van Steven van Heteren in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Steven van Heteren (1790-1870) weergegeven.1 Hij werd gedoopt op 7 maart 1790 en is geboren op 27 februari 1790. Hij was een zoon van Gerrit van Heteren (1733-?) en Grietje van Meerten (1734-1821). Als doopgetuige was Gerritje van Eldik aanwezig.2 Uit de genealogische gegevens weten we dat Steven op 28 april 1821 in het huwelijk trad met Willemina van Gersheijm en na haar overlijden hertrouwde met Christina van Loo op 27 december 1850.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Gerritje was getrouwd met Jan van Luttervelt en vermoedelijk de schoonzus van Grietje van Meerten. Zij was namelijk eerder getrouwd met Joost van Luttervelt.