Home » Genealogie » Doopbewijs van Gijsberta van Luttervelt (1772-?)

Doopbewijs van Gijsberta van Luttervelt (1772-?)

Doopbewijs van Gijsberta van Luttervelt in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Gijsberta van Luttervelt (1772-?) weergegeven.1 Gijsberta werd op 19 april 1772 gedoopt en is geboren op 14 april 1772. Zij was een dochter van Joost van Luttervelt (±1730-?) en Grietje van Meerten (1734-1821). Als doopgetuige was Neeltje van Luttervelt aanwezig en als doophefster Elisabeth van Luttervelt.2

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Dit waren de zussen van de vader.