Home » Genealogie » Doopbewijs van Jan van Meerten (1790-?)

Doopbewijs van Jan van Meerten (1790-?)

Doopbewijs van Jan van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Jan van Meerten (1790-?) weergegeven.1 Jan is gedoopt op 7 februari 1790 en geboren op 30 januari 1790. Hij was een zoon van Jerfaas van Meerten (?-±1810) en Martina van Oort (±1760-1828).2. Als doopgetuige was Catrina van Meerten (1747-1837) aanwezig.3

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1810-en-martina-van-oort-1760-1828/.
  3. Catrina was de nicht van Jerfaas. Zij was getrouwd met Gijsbert van Brenk.