Home » Genealogie » Doopbewijs van Seger van Ingen (1772-1832)

Doopbewijs van Seger van Ingen (1772-1832)

Doopbewijs van Zeger van Ingen in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Seger van Ingen (1772-1832) weergegeven.1 Zeger werd gedoopt op 3 november 1772 en is geboren op 28 oktober 1772. Hij was een zoon van Jan Otto van Ingen (1742-1795) en Maria van Meerten (1744-1832). Als getuige was Maria van Ingen aanwezig.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.