Home » Genealogie » Doopbewijs van Alida Antonia van Luttervelt (1774-?)

Doopbewijs van Alida Antonia van Luttervelt (1774-?)

Doopbewijs van Alida Antonia van Luttervelt in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Alida Antonia van Luttervelt (1774-?) weergegeven.1 Alida Antonia wordt gedoopt op 29 mei 1774 en is geboren op 23 mei 1774. Haar vader is Joost van Luttervelt (1730-?) en haar moeder is Grietje van Meerten (1734-1821). Als doopgetuige is Sijbetha Bork aanwezig.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.