Home » Genealogie » Doopbewijs van Maria van Meerten (1780-?)

Doopbewijs van Maria van Meerten (1780-?)

Doopbewijs van Maria van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Maria van Meerten (1780-?) weergegeven.1 Zij werd gedoopt op 4 juni 1780 en is geboren op 1 juni 1780. Haar vader was Hendrik van Meerten (1749-1833) en haar moeder Neeltje van de Graaf (±1760-1818). Als doopgetuige was Maria van Meerten aanwezig.2 Zij is in haar kinderjaren overleden omdat in 1793 in het gezin van Hendrik en Neeltje een dochter wordt geboren met de naam Maria.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het is de auteur (nog) onbekend wie deze Maria was en hoe zij verwant is aan het gezin. Mogelijk gaat het om een tante van Maria of om de moeder van Hendrik (die heette namelijk ook Maria).