Home » Genealogie » Doopbewijs van Rijkske van Ingen (1779-1853)

Doopbewijs van Rijkske van Ingen (1779-1853)

Doopbewijs van Rijkske van Ingen in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Rijkske van Ingen (1779-1853) weergegeven.1 Rijkske van Ingen werd gedoopt op 25 april 1779 en is geboren op 20 april 1779. Zij was een dochter van Peter van Ingen (?-?) en Peterke van Wijk (?-?). Als doopgetuige was Aaltje van Ingen aanwezig. Uit de genealogische gegevens blijkt dat zij op 24 mei 1805 te Lienden in het huwelijk getreden is met Willem van Meerten (1777-1848).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.