Home » Genealogie » Doopbewijs van Gijsbert van Brenk (1779-1847)

Doopbewijs van Gijsbert van Brenk (1779-1847)

Doopbewijs van Gijsbert van Brenk in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Gijsbert van Brenk (1779-1847) weergegeven.1 Gijsbert werd gedoopt op 30 mei 1779 en is geboren op 29 mei 1779. Zijn vader is Gijsbert van Brenk (±1745-1804) en zijn moeder is Catrina van Meerten (±1747-1837).2 Als doopgetuige was Grietje Vonk (?-?) aanwezig. Grietje is de oma van de dopeling en was getrouwd met Cornelis van Meerten (±1720-?).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Werd ook wel Trijneke van Meerten genoemd.