Home » Genealogie » Doopbewijs van Otto van Meerten (1785-1867)

Doopbewijs van Otto van Meerten (1785-1867)

Doopbewijs van Otto van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Otto van Meerten (1785-1867) weergegeven.1 Otto werd gedoopt op 9 januari 1785 en is geboren op 6 januari 1785. Zijn vader was Aart van Meerten en zijn moeder was IJda van Ingen.2 Er wordt geen doopgetuige vermeld. Uit de genealogische gegevens blijkt dat hij later getrouwd is met Mijntje Berentz (?-?).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier wordt ze IJda van Lienden genoemd, maar in de meeste literatuur wordt ze IJda van Ingen genoemd.