Home » Genealogie » Doopbewijs van Gerrit van Meerten (1784-?)

Doopbewijs van Gerrit van Meerten (1784-?)

Doopbewijs van Gerrit van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Gerrit van Meerten (1784-?) weergegeven.1 Gerrit werd op 5 september 1784 gedoopt en is geboren op 30 augustus 1784. Zijn vader was Hendrik van Meerten (±1749-1833) en zijn moeder was Neeltje van de Graaf (±1760-1818). Als doopgetuige was Maria van de Graaf (?-?) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het is de auteur (nog) onbekend wie Maria van de Graaf was.