Home » Genealogie » Doopbewijs van Roelofke van Meerten (1794-1833)

Doopbewijs van Roelofke van Meerten (1794-1833)

Doopbewijs van Roelofke van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Roelofke van Meerten (1794-1833) weergegeven.1 Zij werd op 19 januari 1794 gedoopt en is geboren op 14 januari 1794. Haar vader was Dirk van Meerten (?-?) en haar moeder Gerrarda Hartman (±1760-1834). Er wordt geen melding gemaakt van een doopgetuige.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.