Home » Genealogie » Doopbewijs van Jan van Ingen (1781-1855)

Doopbewijs van Jan van Ingen (1781-1855)

Doopbewijs van Jan van Ingen in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Jan van Ingen (1781-1855) weergegeven.1 Jan werd gedoopt op 16 december 1781 en is geboren op 15 december 1781. Zijn vader was Jan Otto van Ingen (1742-?) en zijn moeder was Maria van Meerten (±1744-1832). Als doopgetuige was Maria van Ingen aanwezig.2 Uit de genealogische gegevens blijkt dan Jan getrouwd was met Catharina van Asch (±1780-1858).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Of dit dezelfde Maria is als bij de doop van Maria van Meerten (1781-?) kan de auteur niet zeggen. Zie voor doopbewijs Maria: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-maria-van-meerten-1781/.